Firma EM-fin działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa i okolic.
Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.


Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia:
Ksiąg rachunkowych nr 15971/2006
Ksiąg rachunkowych nr 56944/2012
Prowadzimy księgowość spółek zgodnie z Ustawą
o rachunkowości z 29.09.1994r. Tekst. Jedn. Dz. U. z 2009R
NR 152 poz. 1223

Oferujemy możliwość bezpłatnego dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Wspólnicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.