Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań do Wojewódzkich Urzędów Statystycznych
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie klienta przed U.S.,
 • sporządzanie list płac
 • rozliczania podatnika i pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S. i ZUS,
 • oferujemy usługi w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników (do złożenia w Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa)
 • oferujemy usługi w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty wyrównawcze dla rolników ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania)